de verdieping

het wat en hoe
Deze cursus wordt evt  in  2023-2024 weer gegeven

20160217_201319

Dit is een cursus voor mensen met enige ervaring in het zoeken naar een eigen beeldtaal, die hun beeldend werk willen verbreden en verdiepen. Deze cursus richt zich op het verder ontwikkelen van het eigen werk vanuit steeds wisselende invalshoeken.

De docenten gaan met de deelnemers op zoek naar ieders drijfveren en inspiratiebronnen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van de inhoudelijke kant van het werk. Door middel van een open en experimentele houding wordt het inzicht in het eigen proces vergroot. Niet de klassieke technieken staan centraal, maar het experiment en de uitdrukkingsmogelijkheden.


Werk: Jan den Besten

Hoe kun je inhoud en materiaal op een spannende wijze samenbrengen? Kun je dat wat je in je hoofd hebt, samen laten gaan met wat er onder je handen ontstaat? Net als in de spreektaal gaat het in de beeldtaal niet alleen om wat je zegt, maar juist ook hoe je het zegt. Dat maakt hoe iets binnenkomt, je ontroert, bijblijft. Ook door het bekijken hoe verschillende kunstenaars hiermee omgaan, willen we bijdragen aan een open experimentele houding naar het eigen werk.

In deze cursus ligt het accent op het platte vlak. Ruimtelijk werken is in beperkte mate mogelijk. (geen keramiek of steen).
Deze cursus (24 lessen) wordt gegeven door 3 verschillende docenten in 4 blokken van 6 lessen.

Blok 1   Terreinverkenningen en schetsen  –  docent Lenneke van der Goot,
Schetsen is denken met je handen. Wat biedt het materiaal voor mogelijkheden om je  gedachten te formuleren en te verrijken. Je zoekt naar de ingrediënten van je verhaal en naar manieren om die op een spannende manier samen te brengen

Er wordt op verschillende manieren  geschetst naar aanleiding van verzameld beeldmateriaal, voorwerpen, teksten,  herinneringen. Zo proberen we  al werkend ieders persoonlijke fascinatie boven tafel te krijgen.

Blok 2   Materiaal experiment  –  docent Sabina Timmermans,
Verkenning van eigenschappen en mogelijkheden van diverse materialen op soms onorthodoxe wijze.

Blok 3  Verbeelden  –  docent Lenneke van der Goot, 
Schilderen, materiaalgebruik en vorm hebben directe invloed op de inhoud van het beeld. Om werk te maken met zeggingskracht is het nodig om inzicht te krijgen in het effect van elke handeling op de inhoud van het werk. In dit blok gaan we daarom oefenen met het beïnvloeden van de inhoudelijke kant van het beeld.

Blok 4  Inhoud  (interpretatie en drijfveren)  –  docent  Ineke Kanters,
Elke les start met korte opdrachten geënt op voorbeelden uit de beeldende kunst. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van en kijk op het eigen werk. Het gaat hierbij niet zozeer om het leren van technieken, maar om wat je ermee uitdrukt. Hoe en waarom je bepaalde materialen en technieken gebruikt en wat andere kunstenaars daarmee gedaan hebben. Welke keuzes zij waarom maken en wat het effect is. Bij deze lessen is er steeds een wisselwerking tussen zelf maken en kijken naar eigen werk en dat van anderen.

De tarieven zijn exclusief materiaal.

De Verdieping: het wat en hoe
wordt niet gegeven in seizoen 2021-2022

woensdag | 19:30 – 22:00 uur | (wekelijks) | 24 lessen | Utrecht | verdiepingscursus

€ 479,34 tot 21 jr (geen BTW) / € 580,00 vanaf 21 jr (incl. 21% BTW)

Download hier de algemene voorwaarden
Deze cursus wordt gegeven door:
Lenneke van der Goot, Sabina Timmermans, Ineke Kanters