beeldend

Onder beeldend wordt  bij kunstnomaden verstaan een combinatie van alle beeldende technieken uitgezonderd steenhouwen en keramiek.

In dit geval vallen daar onder: